Category Archives: 1979

Kramer vs. Kramer (1979) พ่อแม่ลูก

Kramer vs. Kramer (1979) พ่อแม่ลูก

adminJune 3, 2021

เท็ด (ดัสติน ฮอฟแมน) ชาวหนุ่มที่กำลังมีชีวิตรุ่งโรจน์ทางด้านการงาน แต่แล้ว เมื่อเขาถูก โจแอนนา (เมอรีล สตรีป) ภรรยาของเขาทิ้งไป เนื่องจากเท็ดไม่มีเวลาให้เธอ ทำให้เท็ดต้องทำงาน ...